Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz


Dražby nemovitostí 

140 EX 00501/14, povinný Petr Bárta (dne 11.9.2019 v 10:00 hod.) NEVYDRAŽENO

140 EX 00070/16, povinná Věra Šatopletová (dne 11.9.2019 v 10:00 hod.) NEVYDRAŽENO

140 EX 00382/16, povinná Růžena Valentová (dne 30.9.2016 v 09:00 hod.)

140 EX 00144/18, povinný MIRABEX (dne 11.10.2019 v 09:00 hod.) usnesení o odročení

 

 


© Copyright 2010     Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3