211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Dražby movitých věcí/podniků 

140 EX 00139/20, povinný JC Pro GROUP s.r.o. v likv. movité věci (dne 16.11.2021 v 10,00 hodin) - prohlídka MV ve stejný den jako dražba od 9,00 hodin