211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Dražby nemovitostí 

dobrovolná dražba 140 ED 00002/21-opakovaná, dne 21.10.2021 v 10,00 hodin

dobrovolná dražba 140 ED 00006/21-dražební vyhláška, dne 18.11.2021 v 10,00 hodin