211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Znalecké posudky 

znalecký posudek k dražbě č.j. 140 ED 00002/21 - dražba opakovaná konaná 21.10.2021, v 10,00 hodin

znalecký posudek k dražbě č.j. 140 ED 00006/21 - dražba konaná 18.11.2021, v 10,00 hodin